Yash Dayal India A+IPL
Upendra Yadav India A+IPL
Nikhil Gupta UP-16
Anand Tiwari U-14 (UP)
Ansh Yadav UP U-16,19 NCA+U 23 Railway
Rahul Tomar Ranji Trophy+RPL (Rajasthan)
Md Sahim Hasan Md Sahim Hasan
Abhishek Pandey U-19 Captain (UP)+U-23 (Railway)